Spørgsmål og svar ang. Applied Scholastics

Kan alle og enhver bruge Hubbards studiemetode i og uden for undervisningen ?

Ja, den er frit tilgængelig for alle, der vil opnå maksimalt udbytte ved tilegnelse af viden.

Er metoden religiøs ?

Nej. Studiemetoden er et værktøj til at forstå med. Forstå hvad som helst.

Er Applied Scholastics (forkortet APS) en del af Scientologi Kirken ?

Nej. Det er en selvstændig organisation, der udelukkende har til formål at hjælpe med uddannelsesmæssige problemer. APS har L. Ron Hubbard tilfælles med Scientologi Kirken, idet begge organisationer bruger Hubabrds videnskabelige opdagelser.

Betaler forældrene penge til Scientologi Kirken, hvis de har et barn på en skole eller læseskole, der er tilknyttet APS ?

Nej. Der betales en licensafgift til Applied Scholastics International for at måtte bruge Hubbards kopibeskyttede (copyright) værker. Der betales ikke til Scientologi Kirken.
Det er tværtimod omvendt. Scientologi Kirken har hjulpet med at indsamle midler blandt menige scientologer f.eks. ved anskaffelsen af Applied Scholastics' internationale hovedkvarter i St. Louis i USA. Her blev der doneret store summer til køb af deres ret nye, store uddannelsescenter.

Skal man være scientolog for at blive uddannet i denne metode ?

Nej. Folk kan have en hvilken som helst religion- eller ingen. Det er en privatsag, som vi ikke blander os i.

Om du har spørgsmål, der ikke er besvaret her, så send en mail til hanneapseu@hotmail.com.

 

book