Om at undervise

Af L. Ron Hubbard

L Ron Hubbard

 1. Man bør præsentere faget i dets mest interessante form og herunder:
  1. Vise hvordan faget alment kan anvendes i tilværelsen og
  2. Vise eleven de mere specifikke anvendelsesmuligheder.
 2. Det er vigtigt, at man præsenterer faget i den mest enkle form (men ikke nødvendigvis den mest elementære) samtidig med, at man:
  1. Afpasser brugen af specielle udtryk efter elevens forståelse og
  2. kun bruger de mere komplicerede fagudtryk i takt med elevens forøgede forståelse.
 3. Man skal passe på som underviser ikke at lægge en autoritær holdning for dagen og ikke søge opnåelse af personlig anseelse, dvs.:
  1. Optræd ikke som en autoritet bare fordi du véd noget om faget eller
  2. forsøg ikke at nedgøre elevens selvfølelse eller anseelse, blot fordi han ikke har kendskab til faget, men derimod
  3. understreg, at det vigtigste er den enkeltes evne til at anvende faget i praksis.
  4. En lærer burde udelukkende sikre sin anseelse gennem sin evne til at anvende dette - ikke gennem et kunstigt kastesystem.
 4. Læreren skal præsentere hver del af faget i dets mest grundlæggende form og med et minimum af egne følgeslutninger og:
  1. Kun kræve præcis viden hvis der er tale om grundlæggende regler og teorier og
  2. tilskynde eleven til at lære sig aktivt at udlede og efterprøve alle de data, som kan udledes og efterprøves ud fra grundregler og teorier, samt
  3. anvende udledningerne i praksis så vidt faciliteterne i klasseværelset tillader det, så denne viden efterprøves i virkeligheden.
 5. Man skal lægge vægt på dataenes relative værdi så:
  1. Eleven lærer nødvendigheden af at vurdere de enkelte grundregler og teorier i forhold til hinanden og kritisk kunne undersøge gyldigheden af hver grundregel eller teori, men også
  2. understrege at det er nødvendigt, at eleven selv vurderer et datum i forhold til andre data.
 6. Man bør kun øve den metode og tankegang med eleven, der har praktisk anvendelighed.
 7. Eleven skal lære, hvor viden kan findes, eller hvordan den kan udledes, i stedet for at læreren propper eleven med oplysninger.
 8. Man bør som lærer være villig til at lære af sine elever.
 9. Man bør se på et fag som noget, der kan ændre indhold, og som har mange anvendelsesmuligheder, der kan udvides efter eget behov. Eleven skal lære, at nytten af viden på lang sigt kun ligger i hans evne til at anvende den eller at kunne tilpasse den til nye anvendelsesområder.
 10. Det bør fastholdes, at den enkelte har ret til at udvælge, det han ønsker at lære, at bruge denne viden som han vil, og at han personligt ejer det, han har lært.

 

book