Manglende motivation den største udfordring

Hvordan motiverer vi børnene til at lære?

Hvordan motiverer vi børnene til at lære?Måske er det mere relevant at spørge, hvordan holder vi de voksne motiverede til fortsat at hjælpe børnene, når de går i stå. Børnene er jo motiverede fra første færd. Alt det, små børn får lov at gøre uden indblanding og afbrydelser, vil de vende tilbage til igen og igen - de giver ikke op, før de kan gå eller cykle, udtale nye ord, kravle over naboens plankeværk, løbe ærinder osv. Vi er to lærere, der til daglig underviser i en privatskole.

Her har undervisningsformen - kombineret med andre former for undervisningsmodeller- været individuel/differentieret længe før dette blev indført ved lov i 1993.
Alle lærerne på vores skole er oplært i, hvordan man leverer individuel undervisning til en hel klasse samtidig - en oplæring vi har hørt, er mangelfuld på seminarierne.

Individuel undervisning - undervisning som er tilrettelagt efter den enkelte elev, og hvor den enkelte elev arbejder ud fra egne programmer og følger sit eget tempo - er en integreret del af den studiemetode  skolen bruger - L. Ron Hubbards studiemetode. Testning er i øvrigt en naturlig integreret del af metoden. Formålet med dette er simpelthen løbende at opfange evt. huller, og derved få det ikke-forståede opklaret til fuld forståelse, inden eleven går videre.

Når børnene er rimelig habile læsere, får de lov at lave kurset "Lær at Lære". Dette giver dem et virkeligt indlæringsværktøj som giver selvtillid og selvstændighed. Eleverne lærer at hjælpe hinanden. Vi oplever meget stærkt at børnenes nysgerrighed utrolig sjældent forsvinder, selv ikke i de store klasser. Til gengæld må lærerne ofte stå til rådighed i frikvarterer og efter skoletid.

En af eleverne med anden etnisk baggrund, som startede hos os i 10. klasse, havde oplevet problemet med at forstå det danske sprog, som mange andre i en lignende situation. Den manglende evne til aktivt at kunne deltage i undervisningen, giver følelsen af at være dum. Eleven var før han kom ind hos os med i nogle grupper efter skoletid, der oftere lavede forskellige ulovligheder, end de skrev deres danske stile derhjemme. Han blev testet i matematik til at ligge i slutningen af 3. klasse og skriftligt dansk i 4. klasse.

Drengen udfyldte huller i indlæring fra disse trin og opefter. På grund af indlæringsmetoden arbejdede han sig i løbet af et halvt år op til 7.-8. klasses niveau. Til eksamen opnåede han et 9-tal i dansk. Da han skulle fremlægge sin 10. klasses projektopgave, fremgik det, at han gerne ville ind til politiet og gøre en indsats mod bandekriminaliteten. "Jeg ved hvad det er for en situation, de sidder i", sagde han.

Det er ikke sjældent, at både lærere og forældre oplever en forringelse i  børnenes engagement og formål med alderen. Hvor blev entusiasmen og gå-på-modet af fra de første klasser? Hvad er gået galt, når de hellere pjækker og synes, skolen er kedelig?  Når de ikke længere har interessen og formålet, ankommer kroppen, men hvor er ånden? Det er indlæringsmetoden, der gør forskellen og den holder engagementet og gå-på-modet højt.
Karen Marie Juel og Anna Buch Lawaetz, lærere på Kildeskolen i Valby

 

book