Applied Scholastics - Anvendt Læring - hvorfor det?

Hanne Hemmingsholt, ansvarlig for Applied Scholastics i DK

Hanne Hemmingsholt,
ansvarlig for Applied Scholastics i DK

Fordi vi er nødt til at gå dybere ned, for at få fat i problemerne. Gå dybere ned og bagom for at finde årsagen til dem frem.

L. Ron Hubbard, hvis pædagogik danner baggrund for de redskaber Applied Scholastics stiller til rådighed, var af den opfattelse, at det vigtigste er, at det eleverne lærer, skal kunne anvendes i virkeligheden. At eleverne får en stor bagage af færdigheder med sig ud af skolen, som de kan bruge i deres videre uddannelse og liv.

Anvendelse og forståelse er nøgleord i denne pædagogik. Det man forstår, behøver man ikke at gå rundt og huske. Man hiver det ud af skuffen, når der er brug for det.

Ligeledes beskriver Hubbard omfanget af et problem som en situation, hvor antallet af forsøgte løsninger afspejler størrelsen. Derfor gik han selv ind og lave ekstensiv forskning på området, og fandt de 3 største barrierer for indlæring.

Applied Scholastics pædagogik har været efterprøvet siden 1972, hvor nogle lærere i USA gik sammen og anmodede Hubbard, om at få lov til at bruge denne metode ude i klasseværelserne. De havde selv en subjektiv erfaring for metodens effektivitet. Det var starten på Applied Scholastics.

Her i landet har der igennem årene været mere end 25.000 elever, der har haft glæde af metoden og i langt de fleste tilfælde fået deres skolegang på ret køl.

Selv om der ikke er tvivl om, at der på mange punkter leveres en god og effektiv undervisning generelt her i landet, så er der alligevel problemer, for

  • Er der veje til at skabe inklusion for de sidste 20 % elever?
  • Er det muligt at mindske pjækkeriet?
  • Er det muligt at få styr på larm og uro i klassen?
  • Hvordan bevarer eleverne lysten til at lære?
  • Hvordan motiverer vi eleverne?
  • Hvordan formindsker vi behovet for specialundervisning?

Applied Scholastics tilbyder kurser, foredrag og workshops, der giver underviserne redskaber til at takle hverdagens situationer ude i klasseværelset. Se separat side.

Applied Scholastics EU

Applied Scholastics EU

Applied Scholastics International

Applied Scholastics International

Links:

Studiemetoden

Børnsfremtid

FEGU

Applied Scholastics International

 

book